Regels voor grafstenen

Voor het plaatsen van een grafsteen zijn er op vrijwel alle begraafplaatsen regels gebonden. Die regels zijn te vinden in het reglement van de begraafplaats. Veel van die regels hebben betrekking op het soort grafstenen die zijn toegestaan en waar deze grafstenen aan moeten voldoen. Ook is in de regels de ruiming termijn geregeld. Daarmee ligt vast hoe lang een graf er mag liggen, hoe je die termijn kunt verlengen en wat er op die plaats allemaal is toegestaan.

Algemene graven

Veel begraafplaatsen hebben een afdeling voor algemene graven. Daar bepaalt het beheer wie er in welke volgorde in een dergelijk graf begraven mag worden. Het gaat daarbij om een graf waarbij de daar begraven personen geen familie van elkaar zijn of relatie met elkaar hebben. Een algemeen graf wordt meestal voor een minimum termijn van 10 jaar uitgegeven. Daarna wordt het vaak geruimd

Eigen graf

Heel anders is de eigendomsverhouding bij een eigen graf. Daar wordt door de rechthebbende van het graf bepaald wie erin begraven mag worden. Meestal gaat het om een graf voor drie personen waarin mensen die familie van elkaar zijn begraven worden. Het kan ook om mensen gaan, die een relatie met elkaar hebben, partners of echtgenoten. Een eigen graf wordt voor minimaal 20 jaar uitgegeven en kan steeds met 10 jaar verlengd worden.

wilt u meer weten over regels op een begraafplaats van uw keus, neemt u dan vrijblijvend contact met ons en wij kunnen u dan adviseren.